KOMPOZYCYJNE KŁOPOTY

Wszystkie kłopoty techniczne i kompozycyjne, które wyłonią się przed nami, rozwiązywać bę­dziemy wspólnie w kolejnych rozdziałach książki. Każde przedstawione rozwiązanie przynosić bę­dzie nowe elementy. Na tych przykładach bę­dziemy uczyć się architektury, oczywiście na mia­rę naszych ogrodowych potrzeb. Jednak przykładów przedstawionych w tej książ­ce nie należy traktować jako gotowych, bez­względnych wzorców do mechnicznego stosowa­nia. Raczej powinny one inspirować do własnych indywidualnych rozwiązań. Niekiedy istotniejsze będzie przyswojenie sobie pewnych obiektywnych zasad czy poznanie samej metody myślenia. Czasem trzeba’ będzie dostosować jakąś ideę czy sposób do miejscowych warunków czy po­trzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *