OSZCZĘDZANIE DREWNA

Konieczność oszczędzania drewna lub kłopoty z wbijaniem drewnianych pali mogą podyktować wybór fundamentów płaskich z. cegły, kamienia lub betonu. Najprostszą formą fundamentów są ławy wydłużone, będące oparciem dla poszcze­gólnych ścian. Zamiast ławy fundamentowej za­stosować można szereg słupków betonowych wy­konanych na mokro w ziemi. Dużym ułatwieniem i przyspieszeniem pracy będą kostki betonowe przywiezione z zakładu betoniarskiego i wkopa­ne w grunt . Wszystko, co będziemy wznosić na działce, włą­cznie z domkiem, posiadać powinno lekką kon­strukcję, wymagającą fundamentów płytkich. Fundamenty oraz inne elementy murowane mo­gą być wykonane z kamieni lub cegieł .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *