POCZĄTEK I KONIEC MARZEŃ

Marzenia te kończą się często wybudowaniem ponurej budki, której nadaje się rozgrzeszającą nazwę „tymczasowej altanki”. Największą grupę stanowią jednak ci, którzy mają wiele szczerych chęci i spore możliwości, nie bardzo jednak wie­dzą, jak zabrać się do urządzenia swojej działki. Trzeba przyznać, że w dziedzinie rekreacyjnego przysposobiania ogrodów brak nam dobrych wzorów, istnieje też wiele nieporozumień doty­czących stylu, obyczaju i kultury „życia ogrodo­wego”. Zacznijmy zatem od zera.Takim zerowym działkowym meblem jest prosta ławeczka. Ale nawet ten najprostszy element wy­maga opracowania formy, konstrukcji, a także wyboru odpowiednich materiałów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *