WE WSZYSTKICH ROZWIĄZANIACH

Nie bójmy się więc adaptacji przedsta­wianych propozycji. Na pewno sami dojdziemy do jeszcze ciekawszych rozwiązań.We wszystkich omawianych rozwiązaniach jed­no tylko będzie niezmienne: obecność zieleni. Zjawiać się będzie ona w postaci pnączy, zielo­nych ścian czy żywopłotów. Pojawiają się kwiaty, krzewy i drzewka w najróżniejszych, bogatych układach. Zieleń towarzyszyć będzie zawsze wszystkim elementom naszej działkowej archi­tektury. Pozostanie jednak dla tej architektury wyłącznie tłem i uzupełnieniem. W komentarzach i opisach pominiemy zarówno specyfikę gatunków, jak i sposoby pielęgnacji. Chodzi w tym wypadku o wyraźne skoncentro­wanie się na trudnej przecież tematyce tech­nicznej. Usprawiedliwieniem takiej decyzji jest obfitość wszelkiej literatury poświęconej spra­wom uprawy i pielęgnacji roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *