FORM NAJPROSTSZEJ ARCHITEKTURY

living room

Trudno takie uciekać do domu przed każdym przelotnym deszczykiem. Należy więc pomyśleć o dachu. Tak z najprostszych potrzeb powstają formy naj­prostszej architektury. Jeśli potrzeby wzrastają, jeśli użytkownicy działki zechcą na przykład spę­dzać na niej również letnie weekendy albo cały urlop, wtedy lekkie, otwarte formy architektury ogrodowej stają się niewystarczające. Zjawia się problem podstawowy — małym domek na działce. Oczywiście, wszystkie rozwiązania przytoczone tu zostały przykładowo, a my wybieramy te wa­rianty, które odpowiadają naszym potrzebom, zwyczajom i możliwościom. Nie oznacza to oczy­wiście, że różne urządzenia wzajemnie się wy­kluczają. Czasem właśnie powinny współdziałać ze sobą i uzupełniać się wzajemnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *