NAJPOWSZECHNIEJSZE KRUSZYWO

living room with white sofa and black flat screen tv

Najpowszechniej stosowanym kruszywem jest piasek. Woda użyta do zaprawy musi być czy­sta, nie może zawierać soli, żelaza, siarczanów. Tynki dzielimy na zewnętrzne i wewnętrzne. Tynki zewnętrzne narażone na wpływy atmosferyczne powinny być szczególnie trwałe. Najlepsze sq tynki cementowo-wapienne. Tynki zewnętrzne można barwić na przykład pyłem ceglanym oraz wzbogacać ich fakturę. Najprostszym rodzajem tynków ozdobnych sq tynki nakrapiane, które wykonuje się przy użyciu miotły brzozowej. Po zanurzeniu miotły w zapra­wie należy nią uderzać o kawałek łaty, abv strą­cić cząstki zaprawy na ścianę.We wnętrzu pomieszczeń stosuje się tynki wa­pienne lub gipsowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *