UKŁADANIE W ROWKU

black and white wooden table and chairs

Klinkier lub cementówkę układamy w wykopa­nym rowku, którego dno wysypujemy tłuczniem I wylewamy zaprawq cementową. Cegłę kładzie­my na dno bokiem 6X25 cm, stykając między sobą czołami. Zagłębienie w ziemi powinno być takie, aby pas cegieł wystawał ponad powierz* chnię żwiru nie więcej niż 3-4 cm. Wszystko to odbywa się, rzecz jasna, wzdłuż bardzo napię­tego sznurka, który wyznacza nieskazitelnie pro­stą linię. Przy takiej metodzie, jak wskazuje pro­sty rachunek, na 1 bm ścieżki potrzeba nam 8 cegieł . I     oto praca nad alejką skończona. Ciemno- wiśniowy pasek klinkieru lub szarość betonu w zestawieniu z jasnym żwirkiem daje połączenie eleganckie i jednocześnie w nastroju bardzo ogrodowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *