WYKONANIE PODŁÓG

man and woman standing in front of gas range

Podłogi ciepłe i elastyczne wykonujemy z desek przybijanych do drewnianych legarów. Deski łq- czymy na styk lub na wpust. Deski podłogowe strugane z drewna sosnowego lub jodłowego należy zaimpregnować lub pomalować farbq olejnq .Niezbędną częścią składową altanki, wiaty, dom- ku jest dach.Głównq częścią konstrukcji nośnej dachu będq drewniane wiqzary. Na kształt dachu i jego konstrukcję będzie miał wpływ rodzaj budynku, jego przeznaczenie, rzut poziomy budynku oraz materiał, którym dach zostanie pokryty. Mate­riał pokrycia ma decydujqcy wpływ na kqt na­chylenia połaci dachowych . Pokrycie dachu wykonuje się z materiałów na­turalnych, takich jak słoma, trzcina, drewno bqdź z materiałów sztucznych, jak dachówka ceramicz­na lub betonowa, płyty eternitowe, blacha, papa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *