PŁYTY PILŚNIOWE

couch near painting

Płyty pilśniowe dzielimy na dwie grupy: poro­wate (miękkie) i twarde lub bardzo twarde. Pły­ty pilśniowe produkowane z drewna mają wła­ściwości techniczne podobne jak drewno. Płyty pilśniowe, zwłaszcza porowate, odznaczają się dużą nasiąkliwością. Przy normalnym nawilgo­ceniu powietrza, po dokładnym wyschnięciu bu­dynku można we wnętrzu stosować bez obawy płyty porowate. Przed wilgocią zabezpiecza się płyty środkami impregnującymi takimi samymi jak drewno. Płyty pilśniowe porowate dzięki wysokim walorom Izolacyjnym służą głównie do ocieplania. Trzebapamiętać, że warstwa płyty o grubości 2,5 cm chroni od zimna jak ściana z betonu o grubości 72 cm, ściana z kamienia — 58 cm, z cegły peł­nej — 51 cm, ściana z drewna iglastego o gru­bości 10,5 cm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *