WPŁYW WILGOCI

white sectional couch beside white wooden table

Wilgoć niekorzystnie wpływa na wszystkie ma­teriały, a szczególnie na płyty pilśniowe mięk­kie. Płyt pilśniowych miękich nie można użyć jako materiału elewacyjnego, zewnętrznego. Sto­suje się je jako środkową warstwę izolacyjną zawartą pomiędzy warstwą zewnętrzną, która musi być wytrzymała na obciążenia, parcie wia­tru, uderzenia, odporna na zawilgocenie wskutek opadów atmosferycznych, mająca zdolność gro­madzenia ciepła, a warstwą wewnętrzną. Płyty pilśniowe miękkie chronią nie tylko od zimna, ale sq jednocześnie świetnym materiałem dźwiękochłonnym. Płyty pilśniowej zastosowanej jako okładzina ścian lub sufitu nie należy tynko­wać lub malować olejno, gdyż ten sposób wy­kończenia powierzchni znacznie zmniejsza dźwię- kochłonność powierzchni. Dopuszczalne jest ma­lowanie klejowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *