BARDZIEJ PRECYZYJNE PRACE

white wooden kitchen cabinet near white wooden kitchen cabinet

Bardziej precyzyjne prace z drewna dla naszych potrzeb działkowych będą wymagały zapoznania się z zasadami robót stolarskich. Prace stolarskie to wykonanie okna, drzwi lub sprzętu. Głównymi czynnościami stolarskimi są: dobór odpowiedniego materiału, wybór i wyko­nanie złączy, dopasowanie i złożenie elementów, sklejenie ich i wzmocnienie całości oraz wykoń­czenie. Złącza stolarskie  są bardziej pre­cyzyjne od ciesielskich i wymagają również na­rzędzi bardziej precyzyjnych . Najczęściej stosowaną w stolarstwie konstrukcją jest rama. Drugim typem konstrukcji ramowej jest typ skrzynkowy. Skrzydło drzwiowe, skrzydło okienne są rozwiązane w konstrukcji typu ramowego, na­tomiast ościeżnica okienna lub drzwiowa, skrzyn­ka, szuflada – to konstrukcje typu skrzynkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *