PĘDZLE PO UŻYCIU

white and gray padded chair

Pędzle po użyciu powinny być starannie wymyte ciepłq wodą z mydłem lub rozpuszczalnikiem. Nie wolno pozostawiać pędzli w farbie. Zestaw narzędzi do matowania można podzielić na dwie grupy. Do malowania farbą klejową lub emulsyjną większych powierzchni potrzebny jest pędzel duży, tak zwany ławkowiec lub wałek, natomiast do malowania olejnego służą pędzle małe płaskie lub okrągłe. Do mechanicznego malowania używa się rozpylaczy ręcznych, z których farbę wyrzuca sprężone powietrze ze sprężarki.Roboty ciesielskie to wykonanie prostych kon­strukcji drewnianych łączonych na złącza wrę­bowe i złącza na gwoździe.Konstrukcje ciesielskie to wykonanie ścian, stro­pów, podłóg, więźby dachowej, schodów. Do wy­konania prac ciesielskich potrzebne są proste narzędzia ręczne .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *