OGÓLNE ROZWAŻANIA

brown and red house near trees

O ile przyjemniej będzie zapraszając przyjaciół na swoją działkę powie­dzieć im: „Zobaczycie z daleko — taki biały pło­tek z patyczków i furtka z kółkiem. Po tych ogólniejszych rozważaniach spójrzmy na taki właśnie przykład indywidualnego ogrodze­nia, ale już jako potencjalni wykonawcy . Każde ogrodzenie — również i to, które ogląda­my na rysunku — składa się ze słupków wkopa­nych i usztywnionych w ziemi oraz z opartego na nich wypełnienia grodzącego. W naszym wy­padku słupki mają kształt drewnianych baiików o    przekroju 8X8 cm i długości 130 cm, z czego 50 cm jest wkopane w ziemię i usztywnione ka­mieniami i gruzem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *