ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY SŁUPKAMI

brown and white wooden table beside sofa chair

Odległość między słupkami nie powinna przekroczyć 180-200 cm. Wypełnie­nie grodzące jednego segmentu składa się z dwu łat (180X8X3 cm) zaczopowanych w słup­kach i połączonych między sobą rytmicznym sze­regiem pionowych okrągłych sztachet drewnia­nych. Bystry Czytelnik zauważy natychmiast, że owe sztachety to nic innego jak tylko kije, któ­rych używa się do oprawiania szczotek. Kijek ta­ki kosztuje dosłownie grosze, a tu tniemy go je­szcze na pół. Sztachetki umocowane są do dol­nej łaty wkrętem lub gwoździem wbitym od spo­du, natomiast do ogórnej łaty, po przewlecze­niu przez otwór, po prostu przyklejone. Szczególnie interesująco pomyślana jest furtka, będąca jakby ukoronowaniem całego ogrodze­nia. Jak widać, wykonano ją z koła od wozu, ujętego w kwadratową ramkę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *