TYPOWA SYTUACJA

black and white chairs and table

Rozpatrzymy teraz dość typową sytuację, w któ­rej po ogrodzeniu całości terenu, podziały we* wnętrzne pozostawione są uznaniu poszczegól­nych działkowców. Powstaje więc pytanie: czy składać się z sąsiadami na wspólną siatkę, czy też szukać indywidualnych rozwiązań. Odpo­wiedź jest trudna. Z założeniem siatki nie ma wprawdzie zbyt wielkich kłopotów. Zjawiają się one dopiero później wraz z korozją, przed któ­rą siatkę trzeba zabezpieczyć przez malowanie farbą olejną. Siatka druciana ma jeden jeszcze istotny mankament: jest typowa, obojętna, bez wyrazu. Nie najlepiej nastraja taka długa mię- dzydziałkowa droga, wiodąca nas dwoma mo­notonnymi pasami siatkowych ogrodzeń, opatrzo­nych typowymi furtkami, które różnią się między sobą jedynie numerem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *