DREWNIANE KONSTRUKCJE

woman sitting on sofa while holding food for dog

Tarcica obrzynana dzieli się na kilka grup:    deski obrzynane o grubościah 12, 15, 18. 21, 24, 29, 32, 35, 38, 43, 45 mm,bale obrzynane o grubościach od 50 do 100 mm I szerokościach od 100 do 200 mm,   listwy o grubościach 12, 15, 18, 21, 24, 29 mm i szerokościach od 24 do 70 mm,  łaty o grubościach od 32 do 76 mm I szero­kościach od 50 do 140 mm,  krawędziaki o grubościach od 100 do 180 mm i szerokościach od 100 do 180 mm, belki o grubościach od 120 do 220 mm i sze­rokościach od 200 do 280 mm.Klasyfikacje jakościowe tarcicy iglastej są za­warte w tablicach Polskiej Normy.Do konstrukcji drewnianych wykonywanych me­todą ciesielską używa się desek i bali klasy od llł do VI, a listew, łat, krawędziaków klasy II i III.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *