MAŁY DOMEK

gray couch on brown wooden parquet flooring

Mały do­mek na przykład, który Jest formą zamkniętą, ^ dobrze będzie uzupełnić otwartym zespołem wy­poczynkowym na powietrzu, powiedzmy, pergolą. Jeśli jeszcze dodamy do tego ujęcie wody i ma­ły ogródek skalny, wtedy powstanie większa ca­łość, niemal Już cały zespół rekreacyjny, oczy­wiście w bardzo maleńkiej skali. Zespół taki mu­si być, rzecz jasna, związany z układem ścieżek, uwzględniać powinien strefy zieleni, umiejsco­wienie drzewek i krzewów, jednym słowem musi się wiązać z całą strukturą terenu. Przy lokali­zacji elementów architektury ogrodowej trzeba wziąć również pod uwagę czynniki naturalne, jak strony świata, nasłonecznienie, najczęstsze kierunki wiatrów czy… piękne widoki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *