PROBLEMATYKA URBANISTYCZNA

gray steel 3-door refrigerator near modular kitchen

Jak się więc okazuje, obok architektury zajęliś­my się niepostrzeżenie również problematyką urbanistyczną. Jest to konieczne, trudno bowiem wyobrazić sobie sensowne postawienie najmniej­szej nawet ławeczki bez przemyślenia całości układu przestrzennego działki i uwzględnienia wszelkich powiązań i zależności. Najczęściej ro­bimy to kierując się intuicją, ale wtedy łatwo 0    pomyłkę. Jeśli chcemy uporządkować całą tę urbanistyczną problematykę, trzeba przed pod­jęciem wszelkich kroków sporządzić coś na kształt planu zagospodarowania działki.Jak w praktyce powinno wyglądać sporządzenie takiego planu?Otóż nasz nowo kreowany działkowiec-urbanlsta powinien zaopatrzyć się w arkusz milimetrowego papieru. Plan robimy w skali 1 :100, to znaczy centymetr odpowiadać będzie w naturze 1 me­trowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *