PLAN URBANISTYCZNY

black laptop computer on white bed

Zjawiają się więc wątpliwości, czy nawet w wypadku po­konania problemów technicznych, jeśli nic nam się nie zawali, będzie to po prostu ładne. Plan „urbanistyczny” naszej działki jest oczy­wiście bardzo ogólną dyspozycją. Ustala on je­dynie lokalizację obiektów, określa ich miejsce i wzajemną współzależność. Na tym jednak nie kończy się projektowanie. Musi więc nastąpić kolejna faza pracy, którą nazwijmy projektowa­niem szczegółowym. Projekt taki to już wizja konkretna, wymagająca ścisłego rysunku i to w skalach dających większe przybliżenie, choćby 1 :20. W takim projekcie ściślej już określamy formę obiektu. Ustalamy system konstrukcji, spo­soby łączenia, montaż, decydujemy o wyborze, a nawet ilości potrzebnych materiałów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *