WYCZUCIE PROPORCJI

beige couch and armchair

Nadrzędnym wskazaniem przy wszystkich decy­zjach szczegółowych musi być celowość, przydat­ność użytkowa i dążenie do wygody. Uroda obiektu powinna być zawsze rezultatem wszyst­kich tych racjonalnych czynników. Tworzenie cze­goś wyłącznie dia ozdoby, wszelkie usiłowanie „dekoratorstwa” niechybnie sprowadzi nas na manowce. Estetyki szukać musimy w prostocie, w pomyśle konstrukcyjnym, w zestawieniu ma­teriałów czy w lekkości obiektu. Jak się okazuje, ta ostateczna faza pracy projektowej nasuwa mnóstwo nowych I trudnych spraw. Wymagać będzie zarówno odrobiny przygotowania tech­nicznego, jak i dobrego smaku czy wyczucia pro­porcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *