Przesadzanie

brown wooden framed white padded chairs

Gdy zbliża się wiosna, wszyscy posiadacze roślin zaczynają myśleć o ich przesadzeniu. Przy zabiegu tym nie można jednak postępować według jakiejś sztywnej reguły, jednakowej dla wszystkich roślin, lecz należy dostosowywać się do ich indywidualnych potrzeb. Rośliny pochodzące z ciepłych krajów zwykle przesadzamy wcześniej w końcu lutego lub w początkach marca, rośliny zaś, których ojczyzną są kraje o klimacie umiarkowanym w końcu marca lub w początkach kwietnia. Oczywiście możliwe są tu odchylenia; w razie konieczności (np. w wypadku choroby roślin) możemy przesadzać przy zachowaniu ostrożności w ciągu całego lata. Zasadniczo rośliny młode, szybko się rozrastające przesadzamy częściej niż starsze, ponieważ ich korzenie szybciej przerastają bryłkę ziemi i wyczerpują zasób pokarmów; dlatego też należy ją zastąpić świeżą, dając przy tym większą doniczkę. Ogólnie biorąc, większość roślin pokojowych powinna być przesadzana corocznie lub co dwa lata, z wyjątkiem bardzo dużych egzemplarzy (np. palmy), którym wystarczy przesadzanie co 4—5 lat, gdyż rosną w obszernych naczyniach zawierających dużo ziemi. Jeżeli chcemy się upewnić czy roślina powinna już być przesadzana, wyjmijmy ją z doniczki i obejrzyjmy bryłę, którą tworzą korzenie i ziemia. Jeżeli bryłka jest całkowicie obrośnięta drobnymi, białymi korzeniami, przesadzenie jest konieczne. Jeżeli tak nie jest, a roślina jest zdrowa i normalnie się rozwija, możemy jej nie przesadzać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *