Naczynie z sadzonkami stawiamy w widnym i ciepłym miejscu

brown and white wooden table beside sofa chair

Niezbyt nasłonecznionym miejscu, podlewając i spryskując codziennie, aby nie dopuścić do wyschnięcia ziemi lub piasku. Gdy rośliny zakorzenią się dostatecznie (poznajemy to po ukazaniu się nowych pędów), trzeba je przesadzić do małych doniczek. Na zakorzenianie się sadzonek bardzo dobrze wpływa dość wysoka temperatura podłoża; powinna ona wynosić 20—25°C. „Ciepły spód” możemy zapewnić roślinom ustawiając je na metalowych parapetach znajdujących się często nad grzejnikami, wówczas musimy jednak bardzo troskliwie pilnować, aby ziemia nie przesychała, a temperatura nie była wyższa niż 30C. Sadzonki niektórych roślin zaraz po odcięciu od rośliny matecznej można umieścić w naczyniu z wodą, zanurzając je na głębokość 2—3 cm. Po wypuszczeniu korzeni przesadzamy rośliny do ziemi; w ten sposób można postępować np. z sadzonkami fikusa i cibory. Bliższe dane dotyczące sporządzania sadzonek z poszczególnych roślin podane są w części szczegółowej tej książki. Do innych sposobów rozmnażania wegetatywnego należy szczepienie, rozmnażanie przez podział starszych roślin lub takich podziemnych narządów roślin, jak karpy i kłącza. Niektóre rośliny, jak np. araukarię lub dracenę, możemy rozmnażać przez tzw. odkłady powietrzne, inne przez odkłady zwykłe. Dokładniejsze wiadomości dotyczące tych sposobów znajdziemy w opisach uprawy poszczególnych roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *