TECHNIKA WYKONANIA

black laptop computer on white bed

Technika wykonania obej­muje następujące prace:1)    przygotowanie podłoża,2)    wykonanie gruntu,3)    narzucanie zaprawy,4)    wyrównanie powierzchni,5)    zatarcie.Tynki wymagają podłoża zapewniającego dobrą przyczepność. Najlepszą przyczepność mają mu- ry z cegły, gorszą z kamieni. Powierzchnie beto­nowe przeznaczone do tynkowania nie mogą być gładkie.Tynkowanie ścian drewnianych wymaga obicia ich listwami i pokrycia siatką lub matą trzci­nową.Wyprawy zewnętrzne wykonujemy zaczynając od góry do dołu, wewnątrz tynkowanie rozpoczyna­my od sufitów, a ściany tynkujemy rozpoczynajqc od góry.Do ręcznego tynkowania używa się kielni lub czerpaka tynkarskiego oraz packi drewnianej do zacierania powierzchni .Następny stopień wtajemniczenia to warsztat ciesielsko-stolarski i materiały zwiqzane z wyko­nywaniem robót ciesielskich i stolarskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *