KSZTAŁT I WIELKOŚĆ PŁYT

round clear glass-top table and five gray chairs dining se

Przekonajmy się, że sprawa nie jest wcale taka trudna, a rezultaty uzyskać można dosko­nałe .Kształt i wielkość płyt zależeć będzie od formy (szalowania), jaką przygotowujemy do odlewu (rys. 22). Formy takie montujemy na ziemi, odpo­wiednio wyrównanej i posypanej piaskiem. Kon­strukcję rozpoczynamy od kilku dłuższych wy­gładzonych desek (A), które stawiamy równole­gle do siebie i sztorcem do ziemi. Tak usta­wione deski umacniamy wbijając na końcach po dwa drewniane paliki. Następnie mocujemy krót­sze już, poprzeczne deseczki (B), iekko przybija­jąc je gwoździami. W rezultacie powstała drew­niana kratka tworząca kilka lub kilkanaście ko­rytek form. Wzajemną odległość między deskami A określa jeden wymiar płyty, a między deska­mi B – drugi. Wysokość przyszłych płyt nie po­winna przekraczać 6-7 cm i taka też powinna być odległość form.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *