W SKLEPACH CHEMICZNYCH

brown and white wooden table beside sofa chair

W sklepach chemicznych można dostać kleje syntetyczne. Sq to kleje wykonane z żywic pro­dukowanych syntetycznie. Znane sq kleje stoso­wane na ciepło w temperaturze powyżej 100°C i kleje na zimno w temperaturze poniżej 40°C. Najpraktyczniejsze kleje na zimno to kleje feno- lowo-formałdehydowe AG i mocznikowo-formal- dehydowe KHC 60 i KHC 70. Sq to kleje stoso­wane w średniej temperaturze około 20°C. Na­sza chemia dostarcza coraz to lepszych klejów syntetycznych, a informacji o nich w razie po­trzeby można zasięgnqć w odpowiednim sklepie. Obecnie klejem, który ze względu na swq nie­zawodność zdobył największq popularność jest Wikol. Konstruujqc altankę czy domek murowany mu­simy wykonać ściany zewnętrzne i wewnętrzne. Nie będziemy omawiać budyneczków w całości murowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *