KŁOPOTY Z WODĄ GRUNTOWĄ

brown and red house near trees

Rowy dla ław ceglanych czy kamiennych powinny być szersze od wymiarów fundamentu o  10 cm (miejsce robocze), natomiast betono­we fundamenty można wykonywać wprost w wy­kopie. Stosujemy wówczas deskowanie w części nadziemnej fundamentu (cokole). Należy unikać wykopów sięgających wód gruntowych, w takim wypadku trzeba ewentualną piwniczkę podnieść wyżej ponad poziom gruntu albo zrezygnować z jej wykonania.Kłopoty z wodq gruntową bywają bardzo poważ* ne i nawet stosując skomplikowane rozwiązania izolacji nie zawsze osiągniemy pożądany rezul­tat. Aby zabezpieczyć domek przed wilgocią, nie­zbędne jest wykonywanie izolacji pionowej oraz poziomej z papy ułożonej na fundamencie po­ziomu podłogi w odstępie 30 cm od terenu. Następną czynnością jest osadzenie w wykopie projektowanych elementów konstrukcyjnych, któ­re będą spełniały rolę fundamentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *