AMATORSKIE KOMPLETOWANIE

gray fabric loveseat near brown wooden table

Czas więc najwyższy przystąpić do kompletowa­nia naszego amatorskiego warsztatu. Również dobrze będzie oswoić się z podstawowymi ma­teriałami I sposobem ich obróbki. Cały ten tech­niczny elementarz podzielimy sobie na kilka spe­cjalistycznych dyscyplin, które omawiać będzie­my kolejno, w miarę jak narastają zadania pod­czas planowego zagospodarowania działki. Zazwyczaj wszystko, co zmajstrujemy na działce, wymaga osadzenia w ziemi. Roboty ziemne nie wymagają skomplikowanych narzędzi, przy grun­tach lżejszych wystarczy zwykła łopata, przy twardszych korzystamy z pomocy oskarda lub ło­mu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *