NAJPROSTSZE ELEMENTY

black and white wooden table and chairs

Najprostsze nawet stale elementy architek­tury ogrodowej wymagają fundamentów. Zacz­nijmy więc od wykopów, których kształt I głębo­kość zależne są od konstrukcji przyszłych fun­damentów.Jeśli podjęliśmy decyzję wybudowania na dział­ce domku, to po wybraniu miejsca należy sta­rannie zbadać grunt. Grunt dobry to zbity ił, suchy ostry piasek, zbity żwir. Dla naszego lek­kiego „budownictwa” wystarczy tak zwany grunt średni, jak glina, ił, piasek ilasty, ziemne war­stwy osadowe. Ponieważ z zasady domki będą podpiwniczone, wskazane jest wybranie takiego gruntu, aby prace izolacyjne, zabezpieczające przed przenikaniem wody gruntowej, były proste i tanie. Po wytyczeniu miejsca pod budynek, ustaleniu punktów i linii za pomocą kołków I sznurka, przystępujemy do zebrania ziemi urodzajnej oraz wykonania wykopów pod fundamenty i piw­niczkę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *