PRZYSTOSOWANIE DO ZMIAN

woman sitting on sofa while holding food for dog

Człowiek może przystosować się do pewnych, powiedzmy sobie, nieznacznych zmian w otacza­jącym go środowisku, aby jednak zmienić I do­stosować organizm ludzki do współczesnych miejskich warunków, trzeba by przynajmniej kil­ku milionów lat powolnej ewolucji. Wnioski są oczywiste. Cywilizacja okazuje się dobrodziejstwem ogromnie męczącym. Natura ludzka, aby zregenerować organizm i odzyskać równowagę psychiczną, wymaga choćby chwilo­wego powrotu do form naturalnych.Człowiek uświadomił sobie w pewnym momencie stan osaczenia, w który sam się wprowadził, i gorączkowo szuka ratunku, dążąc do odzyska­nia choćby resztek naturalnego środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *