DOMEK LETNISKOWY

brown and red house near trees

Domek letniskowy powinien być wyposażony w podstawową instalację wodociągową i sanitarną. Przykłady rozwiqzań przedstawia. Cało­roczne użytkowanie domku wymaga odpowied­niego systemu ogrzewania . Maksymalne wykorzystanie kubatury domku podają schematy . Schematy brył domków letniskowych przedstawia .Działkowe majsterkowanie jest, jak widać, ob­szarem niezmierzonym. Nie sposób wyczerpać wszystkich technicznych rozwiqzań i środków. Elementarz, który mamy za sobq, umożliwi nam samodzielne podjęcie nieskomplikowanych in­westycji. Przy bardziej złożonych, indywidualnych rozwiqzaniach trzeba sięgnqć do wydawnictw i podręczników budowlanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *