PRZYSTĘPUJĄC DO PRAC NA DZIAŁCE

brown wooden framed white padded chairs

Również zastanowić się trzeba nad sprawą war* sztatu. Każdy majsterklepka powinien mieć swo­je podstawowe ręczne narzędzia. Natomiast sprzęt mechaniczny, bardzo ułatwiający począt­kową obróbkę, znajdować się powinien w ogól­nym warsztacie, o który zatroszczy się Zarząd Pracowniczych Ogrodów Działkowych. Przystępując na działce do prac typu budowlanego, ta- kich lak: wykonanie ogrodzenia, ławki, ujęcia wody, altanki, należy wytyczyć l oznaczyć w terenie pojoieme ścian, słupów orai Innych elementów wymagających wy­konania wykopów. Do oznaczania rozmieszczenia np. słu­pów ogrodzenio służą wbite w ziemię kołki. Najważniej­sze iest wytyczenie altany lub domku.Znając z projektu rzut budynku, należy w odległości 5 m od linii ścian ustawić tzw. jawy (do wbitych koł­ków przybite, poziomo ławy lub deski). W narożach umie­szcza się 3 kołki I 2 deski pod kątem prostym. Pomiędzy przeciwległymi ławami należy naciągnąć sznurek przywią­zany do wbitych w deski gwoździ. Sznurki wyznaczają linie ograniczające szerokość ław fundamentowych, sze­rokość ścian.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *