KRYCIE DACHÓW

black and white chairs and table

Dach dwuspadowy pokrywa budynek kwadrotowy lub prostokqtny, Obie połacie sq nachylone pod Jednym ką­tem. RozwIqzanie więźby dachowej przy zastosowaniu be­lek, krokwi lub kratownic deskowych, zbijanych na gwoź­dzie. W jednym i drugim wypadku mogq być rozwiqzania dachów stromych I płaskich.  Dach czterospadowy: dwie połacie w kształcie tra­pezu i dwie trójkqtne tub cztery trójkqtne. Konstrukcjo dachowa o ustroju krokwiowym wymaga rozwiqzania więź­by ciesielskiej. Dach czterospadowy często stosuje się w lekkich budynkach ogrodowych (altany, domkt).    Dźwigar kratowy dla dachu Jednospadowego wykonuje się z desek łqczonych na gwoździe. Przedstawiony na ry­sunku dźwigar może. być użyty przy rozplętośclach 4- 6 m.      Dźwigar kratowy dwuspadowy wykonuje się tak samo jak dźwigar jednospadowy. Częściej używa się go przy większych rozplętościach. Że względów architektonicznych nadaje się do małych budynków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *