DUŻE ILOŚCI POWIETRZA

white and gray padded chair

Dzięki dużym ilościom powietrza zawartego w rurkowatej strukturze trzciny, płyty pod względem wartości izolacyjnych równają się prawie płytom korkowym. Przy użyciu płyt na ściany zewnętrzne stosuje się tak zwaną mineralizację, czyli nasy­cenie płyt mlekiem wapiennym lub cementowym. Każdy przedmiot, sprzęt czy obiekt budowlany przechodzi kilka etapów. Droga wiedzie od su­rowego materiału, przez jego obróbkę do fazy montażu, aby zakończyć pracę utrwaleniem i upiększeniem, ostateczną kosmetyką. Ten etap nazywamy popularnie robotami wykończeniowy­mi. Wśród różnych technik wykończeniowych chyba najstarszą i najpopularniejszą jest malo­wanie. Chroni ono nie tylko elementy budowlane przed zabrudzeniem, szkodliwymi wpływami zew­nętrznymi, ale ma do spełnienia również zadania estetyczne, nadaje powierzchni ładniejszy wy­gląd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *