PŁYTY WIÓROWE

gray couch on brown wooden parquet flooring

Bardzo cennym materiałem budowlanym sq pły­ty twarde wiórowe wykonane ze strużyn drzew­nych prasowanych z syntetycznym klejem bake­litowym. Płyty można obrabiać narzędziami sto­larskimi oraz wykonywać z nich czopy, wręgi, można je szlifować, politurować, wykańczać po­wierzchnię okleinami. Płyty o grubościach od 6 do 19 mm bardzo sztywne i nie odkształcające się mogą być użytecznym materiałem przy róż­nych pracach na działce od robót budowlanych poczynając, a kończąc na meblach domowych i ogrodowych. Zapoznając się z różnymi materiałami, które mo­gą nam pomóc przy realizacji naszych działko­wych planów, nie wolno zapominać o płytach trzcinowych, które podobnie jak płyty słomiane mają szerokie zastosowanie przy wykonywaniu prefabrykowanych budynków typu barakowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *