KRATOWNICE DESKOWE

brown wooden chair near brown wooden table

Kratownice deskowe stosuje się głównie do dachów pła­skich, krytych deskowaniem i papq lub eternitem moco­wanym do łat wiqżqcych poszczególne wiqzary. Materiały do krycia dachów mogq być’ aieogniotrwałe I ogniotrwałe. Do pierwszej grupy należą: słoma, trzcina, deski, gonty. Do drugiej: dachówka palona lub cemen- towa, płyty azbestowo-cementowe (eternit), blacha, papa. Nachylenie połaci dachowych w zależności od użytego materiału: trzcina 1 słoma — 60-70° (najmniej 45″), da­chówka, szkło – 45° (najmniej 30°), płyty azbestowo-ce­mentowe (eternit’ falisty) — 30 (najmniej 5°), papa po­jedynczo — 10-12° (najmniej 8°), podwójnie — 6—15® (najmniej 4°), błacha cynkowa — 15° (najmniej 7,5°).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *