UKŁAD ROMBOWY

brown wooden chair near brown wooden table

Jak ognia natomiast wystrzegamy się ukła­du rombowego . Układ taki – jak wi­dać na rysunku – gwarantuje nam brak płyty właśnie tam, gdzie chcielibyśmy stąpnąć.Można by natomiast popróbować szczęścia, sto­sując tak zwaną trylinkę, która posiada wpraw­dzie kształt sześcioboku, ale mimo to stwarza szansę ciekawego I sensownego układu . Trylinka jest grubsza, wymaga w związku z tym większego zagłębienia w podłożu. Stosowanie różnego rodzaju płyt chodnikowych w różnych układach jest niezłym rozwiązaniem, godnym zalecenia. Typowe płytki nie odznaczają się jednak ani ciekawą fakturą, ani zbyt intere­sującym kolorytem. Ci, którzy tęsknią do bardziej szlachetnych two­rzyw, sami się mogą pobawić w przygotowanie płyt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *