Miłośnicy roślin szczególnie przywiązani do swych „wychowanków”

round clear glass-top table and five gray chairs dining se

Niełatwo zdecydują się na taki krok i włożą więcej wysiłku w ich ratowanie. W artykule tym zapoznamy się tylko z grupami chorób szkodników wspólnych dla wielu gatunków roślin, gdyż powtarzanie dokładnego opisu objawów porażenia i sposobów zwalczania przy każdej roślinie zajęłoby zbyt dużo miejsca. W miejscach, gdzie są one wymieniane przy opisach uprawy poszczególnych roślin, podano powołania na strony tego artykułu, na których czytelnik znajdzie podstawowe wiadomości na ten temat. Choroby i szkodniki występujące tylko na niektórych gatunkach roślin zostaną omówione w części szczegółowej. Wiadomości o chorobach i szkodnikach roślin w częściach ogólnej i szczegółowej czerpałam w dużym stopniu z maszynopisu przygotowanej do druku książki „Choroby i szkodniki roślin ozdobnych” J. Czyżewskiego, któremu za udzielenie na to zgody i uprzejmą pomoc składam serdeczne podziękowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *