OGRODZENIE

orange and black sofa with throw pillows

Niskie, ażurowe ogrodzenia, nie rozbudzając przesadnego poczucia własności, służą również często do prowadzenia ozdobnej, pnącej ziele­ni, a dzięki swojej formie mogą wzbogacać ar­chitekturę naszego zielonego gospodarstwa. Ogrodzenie jest zawsze inwestycją dość poważ­ną I kosztowną. Na zorganizowanych terenach działkowych sprawy te bywają zazwyczaj rozwią­zywane centralnie. Zazwyczaj siatka opasująca cały ten teren jest wyższa (ok. 2 m), natomiast ogrodzenia zespołów działek oddzielające je od ogólnych alejek są już symboliczne i nie powin­ny sięgać nawet 1 m. W ogrodzeniach wewnętrz­nych między działkami ograniczamy się najczęś­ciej do żywopłotu. Bywają różne lokalne sytua­cje, które nakazują odstępstwa od tych ogólnie przyjętych norm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *