OLEISTE PREPARATY

gray and white sofa set

Z preparatów oleistych najbardziej popularne karbolineum – płyn barwy ciemnobrunatnej o silnym zapachu, w wodzie nierozpuszczalny — barwi drewno na kolor brązowy, działa mocno na malowanie przebijając powłoki farb. O wiele praktyczniejsze jest stosowanie xylamitu desty­lowanego. Jest to płyn oleisty, nie barwiący drewna, w wodzie nierozpuszczalny, wnikający głęboko w drewno, służący jako podkład grun­tujący (zamiast pokostu) pod jasne farby olejne. Dwukrotne malowanie zabezpiecza stolarkę. Prepart palny o silnym zapachu, szkodliwy dla zdrowia. Chemia stale pracuje nad nowymi środ­kami zabezpieczającymi drewno. Wiele z tych prepartów można nabyć w sklepach wraz z do­kładną instrukcją ich zastosowania. Najtrudniej zabezpieczyć drewno i konstrukcje przed działaniem ognia. Długoletnie badania pozwoliły na częściowe uodpornienie drewna przed ogniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *