NAJPROSTSZA METODA

gray couch on brown wooden parquet flooring

Najprostsza metoda sma­rowania polega na dwukrotnym pokryciu po­wierzchni środkami oleistymi, drugie smarowa­nie wykonujemy po dokładnym wsiąknięciu I osuszeniu powierzchni drewna. Drugie smaro- wanle preparatami solnymi należy wykonać za­raz po wsiąknięciu impregnatu. Przy wszystkich stosowanych środkach należy starannie wypeł­nić impregnatem wszystkie szczeliny i pęknięcia. Metoda opryskiwania wymaga mechanicznego spryskiwacza. Metoda kąpieli polega na zanu­rzeniu elementów drewnianych na okres od 15 minut do kilku godzin w odpowiednich kadziach lub korytach i jest raczej stosowana przy więk­szych elementach.Najczęściej stosowane preparaty solne produko­wane w kraju to fluralsil, fungol, fluodin, fun- gramin. Środki te jako roztwory wodne zabezpie­czają głównie stropy drewniane nad piwnicami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *