STOSOWANE ŚRODKI

white couch beside brown wooden table

Stosowane środki mają głównie za zadanie zmniejszyć zapalność I szybkość spa­lania się drewna. Środki przeciwognlowe produ­kowane w kraju to farba ognioochronna. Pyro- chłon S-4, która po wymieszaniu z wodą 1 po­malowaniu drewna tworzy powłokę, przekształ­cając się pod działaniem ognia w ochronną warstwę gąbczastą, dzięki której drewno nie pa­li się płomieniem, ulegając tylko powierzchow­nemu zwęgleniu.Znane są również takie środki jak: pyrolak W1, pyrofarba.O    wiele skuteczniejszym zabezpieczeniem drew­na jest tynkowanie zaprawą gipsową lub ce­mentową albo stosowanie okładzin z suchego tynku (płyty Nida). Te środki zabezpieczające są jednak droższe od wymienionych wcześniej środ­ków chemicznych, tym bardziej że na przykład pyrolak W1 ma tę dodatkową cechę, iż tworząc powłokę ognioochronną jednocześnie zabezpie­cza drewno i materiały drewnopochodne przed zawilgoceniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *