PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

gray couch on brown wooden parquet flooring

Projekt zagospo­darowania działki powinien być dalekowzroczny i zawierać nie tylko to, co chcemy już mieć, ale również to, co realizować będziemy w dalszej przyszłości. Nie można bowiem dopuścić, żeby później poszczególne elementy narastały w spo­sób żywiołowy, przeszkadzając sobie wzajemnie. Całość układu przestrzennego działki stać się powinna w przyszłości kompozycją jednorodną i od samego początku konsekwentnie przemy­ślaną.Tak wykonany projekt zagospodarowania stanie się dla nas wielką pomocą przy wszystkich przed­sięwzięciach. Jest on jakby pomostem, po którym z mglistej nieco sfery marzeń przejdziemy, na płaszczyznę konkretnych realiów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *