SAMO MALOWANIE

black laptop computer on white bed

Oczywiście samo malowanie odbywać się powinno w dzień bezwietrzny i su­chy. Drugi przykład ogrodzenia, który będziemy roz­patrywać, ma zupełnie inny charakter. Poszcze­gólne elementy są większe, prostsze, całość mniej koronkowa (rys. 17). Konstrukcja ogrodze­nia jest w pewnym sensie znormalizowana. Wy­jaśnijmy, na czym ta normalizacja polega. Otóż wszystkie deski użyte do budowy ogrodzenia mają – niezależnie od długości — zawsze ten sam przekrój (12X2 cm). Jednym słowem z tego samego materiału zrobiono zarówno słupki noś­ne, jak wypełnienie i furtkę. Zmienia się jedy­nie długość odcinków i sposób ich zastosowania. Taka jednorodność tworzywa znakomicie ułatwia nie tylko przygotowanie materiałów, ale i cały proces wykonawstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *