POCZĄTEK I KONIEC MARZEŃ

brown leather sofa and two pink sofa chair

Marzenia te kończą się często wybudowaniem ponurej budki, której nadaje się rozgrzeszającą nazwę „tymczasowej altanki”. Największą grupę stanowią jednak ci, którzy mają wiele szczerych chęci i spore możliwości, nie bardzo jednak wie­dzą, jak zabrać się do urządzenia swojej działki. Trzeba przyznać, że w dziedzinie rekreacyjnego przysposobiania ogrodów brak nam dobrych wzorów, istnieje też wiele nieporozumień doty­czących stylu, obyczaju i kultury „życia ogrodo­wego”. Zacznijmy zatem od zera.Takim zerowym działkowym meblem jest prosta ławeczka. Ale nawet ten najprostszy element wy­maga opracowania formy, konstrukcji, a także wyboru odpowiednich materiałów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *