ZAMIAST KOMPLIKACJI

living room set with green dumb cane plant

Za­miast tego bardzo dobrego, ale skomplikowane­go sposobu można zastosować inny bardziej prosty: należy wziąć 14 części wody i 1 część kleju stolarskiego, podgrzewając rozpuścić klej. Po przestygnięciu dodać 1 część miału drzewne­go i 1 część kredy mielonej i starannie wymie­szać. Masą tą wyrównujemy powierzchnię, po wyschnięciu szlifujemy papierem ściernym. Tak przygotowane powierzchnie drewniane można malować różnymi technikami, które kolejno omó­wimy. Zacznijmy od sposobu bardzo starego i zna­nego, a mianowicie od pokostowania drewna. Pokostuje się zewnętrzne i wewnętrzne elementy budynku. Zapokostowanie nadaje drewnu bar­wę żółtawą, podkreślając naturalne usłojenie. Zależnie od stopnia porowatości i konieczności uodpornienia materiału wykonuje się jedno lub wielokrotne nasycenie powierzchni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *