WEWNĄTRZ OGRÓDKA

black wooden table on rug

Również ogrodzenie – co nas szczególnie w tej chwili interesuje — swoją formą i wyrazem w każdym z obu wypadków ściśle odpowiada temu, co dzieje się wewnątrz ogródka.Od ogrodzenia zaczynamy zazwyczaj wszelkie ogrodowe inwestycje, stąd konieczne jest uzmy­słowienie sobie wzajemnych zależności i kon­sekwencji już w momencie stawiania „pierw­szego kroku”.Przytoczone przykłady ogrodzeń specjalnie ogra­niczone zostały do najprostszych, drewnianych rozwiązań, których wykonanie, nawet początku­jącym majsterklepkom nie powinno sprawić trud­ności. Również w dalszym ciągu będziemy utrzy­mywać tę zasadę. Żadne ogrodzenie — oczywiście z wyjątkiem wy­sokich klasztornych murów — nie jest w stanie zapewnić nam pełniejszej separacji zarówno wzrokowej, jak i akustycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *