ELEMENTY STOLARSKIE

brown wooden chair near brown wooden table

Elementy stolarskie, takie jak okna, drzwi, należy malować olejno. Warunkiem powodzenia jest tu przestrzeganie następujących czynności:1)    zagruntowanie powierzchni pokostem,2)    zaszelakowanie miejsc żywicznych, głównie sęków,3)    miniowanie żelaznych okuć,4)    szpachlowanie,5)    szlifowanie,6)    malowanie,7)    lakierowanie.Powierzchnię pomalowaną olejno można uszla­chetnić przez lakierowanie. Zabieg ten należy wykonać po kilku miesiącach, kiedy w drewnie zakończy się proces zmian i odkształceń.W naszych czynnościach budowlanych spotyka­my się również z koniecznością malowania ele­mentów metalowych, głównie żelaznych. Może to być ogrodzenie, ławka, okucia budowlane. Metale pokrywa się farbami olejnymi lub lakie­rami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *