MIESZKANIEC WIELKICH MIAST

woman sitting on sofa while holding food for dog

Mieszkaniec wielkich miast, wciągnięty w tryby mechanicznej cywilizacji, ży­jący w ciągłym napięciu, hałasie i pośpiechu, traci nie tylko siły witalne, ale przede wszystkim równowagę psychiczną i pełną zdolność odczu­wania. Największą tragedią nie tylko mlast-gi- gantów, ale wszelkich większych skupisk ludz­kich, jest niszczenie rezerwatów zieleni w ich naj­bliższym otoczeniu.Człowiek jest częścią przyrody, rozwijał się milio­ny lat w warunkach, które formowały zarówno jego organizm, jak i parametry psychiczne. Płu­ca na przykład muszą otrzymywać określoną mie­szaninę nie zanieczyszczonego powietrza, uszy wytrzymują hałas tylko do pewnej ilości decybe­li,    a układ krążenia znosi stałe napięcia psy­chiczne tylko w dopuszczalnych granicach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *