Przepisy bezpieczeństwa przy stosowaniu preparatów do zwalczania chorób i szkodników

gray sectional couch beside glass top table

Większość preparatów do zwalczania chorób, a zwłaszcza szkodników, to silne trucizny i nieprzestrzeganie ostrożności przy ich stosowaniu może spowodować śmiertelne zatrucie. Aby tego uniknąć trzeba koniecznie przestrzegać następujących zasad: Zapoznać się z zaleceniami umieszczonymi na etykiecie i ściśle się do nich stosować. Nie pozostawiać preparatów w łatwo dostępnym miejscu. Trzymać je w szczelnie zamkniętych naczyniach z ostrzegawczym napisem.
Podczas opryskiwania lub podlewania, przygotowywania cieczy, a nawet przelewania preparatu z jednego naczynia do drugiego zakryć nos i usta maską, choćby z gazy i waty; oczy chronić okularami, a ręce rękawiczkami. Unikać zetknięcia preparatu ze skórą. Nie brać do ust liści i innych części roślin opryskiwanych lub podlewanych środkami chemicznymi (zwłaszcza układowymi).
Nie używać do innych celów naczyń, w których przechowywane były preparaty; najlepiej je spalić lub głęboko zakopać. Rośliny na czas kuracji najlepiej wynieść z domu. latem np. do ogródka lub na balkon; opryskując lub opylając rośliny na powietrzu, robić to w czasie bezwietrznej pogody, aby cząsteczki preparatu nie zostały zaniesione na twarz; zarówno przy opryskiwaniu jak i opylaniu unikać wdychania preparatu. Podczas zabiegu nie wolno jeść, pić ani palić papierosów. W razie zatrucia (najczęściej objawia się zawrotami głowy, mdłościami, zaburzeniami w oddychaniu itp.) natychmiast należy wezwać lekarza; do chwili jego przybycia chorego trzeba spokojnie ułożyć, podawać do picia tylko ostudzoną wodę i zapewnić swobodne oddychanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *