W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

brown leather sofa and two pink sofa chair

Tak powstają wartości, których nie sposób objąć racjonalnym rachunkiem ekonomicznym. Stąd ogromny potencjał wychowawczy i rekreacyjny, jaki zawiera się w działkowym hobby, W świecie współczesnym narasta wiele konflik­tów urbanizacyjnych, które zagrażają całemu na­szemu naturalnemu środowisku.Przyczyn tego szukać należy w braku koncepcji współczesnego miasta. Istniejące aglomeracje miejskie żywiołowo rozwijające się no układach wykształconych ostatecznie w wieku XIX w żad­nym wypadku nie mogą sprostać potrzebom współczesności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *